Logo PlayOff
Aplicació de llicències
La inscripció al CET comporta el consentiment per a què el Consell Esportiu del Tarragonès (CET), pugui realitzar fotografies i reportatges gràfics de les activitats que organitza. D’aquesta manera, el participant cedeix el dret d’imatge per a què el Consell pugui gestionar-lo, sempre dins dels seus propis àmbits de comunicació i comercialització